หน้าหลัก » ผลบอลสด-ไลฟ์สกอร์ » รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเมืองไทย

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเมืองไทย

วันที่โพส 9 กรกฎาคม 2019 เปิดอ่าน 1 ครั้ง

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น แต่เมื่อประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมาทางองค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (incentive travel) หมายถึงการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้นๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้แทนบริษัทจาหน่ายเครื่องสำอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้นได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนำเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2 – 7 วัน เป็นรายการนำเที่ยวชมสถานท่องที่ต่างๆ อาจเป็นรายการนำเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนำเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

บทความล่าสุดของ ผลบอลสด-ไลฟ์สกอร์
#Hashtag ที่เที่ยวเชียงใหม่ เกาะช้างเกาะกูด ร้านอาหารที่พักแนะนำ ข้อมูลท่องเที่ยวเกาะล้าน ที่พักแก่งกระจาน ม่อนแจ่มสถานที่ขอหวย หัวหิน ที่พักเขาใหญ่ เขื่อนเชี่ยวหลานโฮมสเตย์จันทบุรี ที่พักแนะนำ ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวปัว เชียงใหม่ เกาะล้าน โฮมสเตย์จันทบุรี เกาะกูด กระบี่ เกาะสีชังกระบี่ เกาะช้าง เกาะเสม็ดเชียงใหม่ ข้อมูลท่องเที่ยว ภูทับเบิก ที่พักกาญจนบุรี ที่พักเขาใหญ่ร้านกาแฟ ร้านกาแฟ เขื่อนเชี่ยวหลาน ร้านอาหาร ที่พักเกาะล้านที่เที่ยวปัว สถานที่ขอหวย เกาะเสม็ด ภูทับเบิกหัวหิน เกาะสีชัง ที่เที่ยวน่าน ที่พักเกาะล้าน ตลาดเท่งเถิดเทิง